top of page

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

  1. Musical Master behandelt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  2.  Persoonsgegevens die jij opgeeft worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

  3. Musical Master bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

  4. Musical Master deelt jouw gegevens niet met derden.

  5. Wij maken gebruik van externe sociale media platforms, zoals Facebook en Instagram. Wij hebben geen enkele invloed op de wijze waarop deze platforms omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij adviseren geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms.

bottom of page